ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, відповідно до вказаної мною інформації на сайті http://www..renault.ua/, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю Приватному акціонерному Товариству «Рено Україна», код ЄДРПОУ 33552751, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Гайдара 58/10 (далі – Товариство або Володілець) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене), володільцем яких є зазначене Товариство, на наступних умовах:

 1. Мета обробки персональних даних:
  1. забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції Володільця, авторизованих дилерів Володільця, та інших партнерів Володільця;
  2. вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів;
  3. збір інформації та ведення статистики щодо товарів, звернень споживачів, споживачів товарів, експлуатації товарів споживачами, виявлених недоліків (браку, поломок тощо) товарів та їх причин;
  4. виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов’язань перед споживачами;
  5. контроль та оцінка якості обслуговування та обробки звернень клієнтів до Володільця, авторизованих дилерів Володільця, та інших партнерів Володільця;
  6. виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів та інших вимог чинного законодавства України.

2. Склад та обсяг персональних даних, що можуть збиратися та оброблятися:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. дата народження;
 3. стать;
 4. адреса;
 5. інші відомості про факти та обставини, які характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);
 6. відомості про засоби зв’язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти тощо).

3. Строк зберігання персональних даних:

персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначеної вище мети обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання Персональних даних здійснюватиметься Товариством за своїм місцезнаходженням, а також можливе зберігання розпорядниками, зазначеними у п.5.

4. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних: Персональні дані використовуватимуться Товариством та розпорядниками виключно для мети, зазначеної у пункті 1 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їхніх трудових обов'язків. Товариство та розпорядники персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб. Товариство та розпорядники персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети, яка зазначена вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для вищезазначеної мети; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам, зазначеним у цій Згоді; зберігати персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначеної мети; знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання.

5. Порядок поширення персональних даних: Персональні дані, зібрані Товариством, можуть бути поширені (передані) Товариством з метою, яка зазначена вище у цій згоді, розпорядникам персональних даних, що здійснюватимуть обробку персональних даних за дорученням Товариства, до яких належать, зокрема, але не виключно авторизовані дилери Товариства (актуальний перелік міститься на сайті www.renault.ua), компанії Групи Renault (у тому числі, компанія Renault s.a.s., що знаходиться за адресою: 13-15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Біянкур Седекс, Франція), ТОВ «Оптимум Медіа Україна», ТОВ «Лоялті Лабс Україна», ТОВ «Етернал Груп», ТОВ «Компател Юкрейн», ПП «Аудит софт», ТОВ «Контакт центр», ТОВ «Раціонал Софт», та третім особам, з якими Товариство або розпорядники, на власний розсуд, укладатимуть відповідні договори за умови вжиття всіх можливих та залежних від розпорядників та третіх осіб заходів для збереження конфіденційності персональних даних. Також персональні дані можуть передаватися третім особам, яким Товариство зобов’язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо); правонаступникам Товариства у випадку реорганізації Товариства.

6. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Товариством, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Товариству дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для мети, яка зазначена вище; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для вищезазначеної мети; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам без повідомлення мене про таке поширення; зберігати мої персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених мети та цілей; знищувати мої персональні дані після закінчення строку їх зберігання.

7. Права, обумовлені ст.8 Закону України 2297-VІ «Про захист персональних даних» у зв’язку з обробкою персональних даних:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

 3) на доступ до своїх персональних даних;

 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, а також відкликати згоду на обробку персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини або до суду;

 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 12) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Товариство як володілець персональних даних зобов’язане надавати мені як суб’єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або направляти відповідно до вказаних мною контактних даних.

Я повідомлений, що з будь-яких питань щодо обробки персональних даних, включно з відкликанням згоди на їх обробку, зміною чи знищення персональних даних, необхідно звертатися за такими каналами:

Телефон: 0 800 500 351 - приймаємо дзвінки: пн-пт 08.00-20.00, сб-нд 09.00-19.00

E-mail: relation.client@renault.com

а/с «Рено Україна», м.Київ, 02300, позначка «До служби по роботі з клієнтами»

Надаючи згоду на обробку персональних даних я підтверджую, що був/ла повідомлений/а Товариством про 1) володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються/можуть передаватись персональні дані, 2) про місця зберігання персональних даних та 3) про свої права, обумовлені статтею 8 Закону № 2297-VІ «Про захист персональних даних у зв’язку з обробкою моїх персональних даних для зазначеної мети.